Als men de specificaties leest van een stralende kabel, in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure, blijken daar vaak waarden in voor te komen die een systeemintegrator aan banden leggen en ervan zouden kunnen weerhouden om in te schrijven.

Het is niet ongebruikelijk dat de aanbesteding niet alleen de belangrijke systeemparameters voorschrijft, maar een paar stappen verder gaat en bijvoorbeeld ook kabelmaat, lengteverlies in dB per kilometer en soms een onnodig breed frequentiebereik aangeeft. Dit legt helaas ook beperkingen op aan de systeemintegrator, over het algemeen een onderneming die geselecteerd is voor haar deskundigheid op het vlak van radio-rebroadcasting en leidt in veel gevallen tot hogere kosten dan noodzakelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van wat het beste in een aanbesteding wordt voorgeschreven en – net zo belangrijk – wat er beter niet in voorkomt:

RF-prestaties

Het is aan te bevelen om de informatie in een openbare aanbesteding te beperken tot de belangrijkste parameters, zoals de te gebruiken frequenties en lengte en bouwtype van de tunnel. Die informatie stelt een ervaren systeemintegrator in staat om – vrij van beperkingen – de meest geschikte kabel voor het project te selecteren en zijn oplossing zo rendabel mogelijk te ontwerpen.

  • Specificeer de ruimten die door RF-signaal gedekt moeten zijn.
    Geef een algemene beschrijving van de omgeving, afmetingen en lengte van de tunnel (of andere ruimte), …
  • Specificeer de vereiste frequenties.
  • Specify the required Frequency Bands
  • Specificeer het toelaatbare systeemverlies voor de verschillende frequenties. Voor een stralende kabel is het systeemverlies, uitgedrukt in dB, gewoonlijk gelijk aan de som van het lengteverlies over 1.000 m (een alternatief is 500 m – op te geven in de offerteaanvraag) en het koppelverlies C95 of C50.
  • Specificeer de minimale signaalniveaus.
  • U kunt het koppelverlies opgeven met een waarschijnlijkheid van 50% of 95%, afhankelijk van het primaire gebruik van het RF-systeem. Als het systeem gebruikt zal worden voor opdrachtkritische communicatiediensten hebt u geen keuze. Dan moet de waarschijnlijkheid 95% zijn.
  • Specificeer GEEN lengteverliezen. Dit is niets anders dan een functie van kabelmaat.
  • Specificeer GEEN kabelmaat, aangezien dit een functie is van het tolereerbare systeemverlies. Een vaste kabelmaat opgeven kan beter vermeden worden. Anders sluit u het gebruik van innovatieve, nieuw ontworpen stralende kabels uit, die ook aan alle operationele eisen voldoen, ook al zijn ze één of twee maten kleiner. Bovendien ontzegt u zichzelf de kostenbesparing die gepaard gaat met het installeren van een kleinere maat kabel en het gebruik van rendabelere accessoires.
  • Moedig het gebruik van stralende kabels aan die geoptimaliseerd zijn voor bepaalde frequenties. Aangezien de meeste hulpdiensten van nood RF-systemen het gebruik van niet-kritische systemen, zoals publieke mobiele diensten, op dezelfde stralende kabel niet zullen aanbevelen, zou het voor de overdracht van alle RF-diensten voordelig zijn om gebruik te maken van twee afzonderlijke stralende kabels, geoptimaliseerd voor hun eigen frequenties.

For a Radiating cable, the System Loss, expressed in dB, is usually the sum of longitudinal loss over 1000 meter (or any other relevant distance for the particular application) plus the coupling loss C95 or C50.

  • You may specify the Coupling Loss for either 50% or 95% Probability, depending on the primary usage of the RF System. If the System is to be used for mission critical communication services, then you have no option, it has to be 95% Probability.
  • Do NOT specify Longitudinal Losses, they are purely a function of the Cable Size.
  • Do NOT specify the Cable Size, as that is a function of the Permissible System Loss.

Als voorbeeld nemen we een typische autotunnel met een lengte van zo’n 1,2 tot 1,4 kilometer. Deze diensten worden doorgaans vereist:

  • FM-radio, al dan niet met break-in optie,
  • VHF-radio, voor onderhoud en enkele nog bestaande oudere noodsystemen,
  • VHF, incl. TETRA en TERTRAPOL, voor de hulpdiensten,

En tot slot in de meeste gevallen een enkelvoudig gsm-kanaal op 900 MHz voor de gebruikers van de tunnel.

Uit ervaring weten we dat een stralende kabel vaak gevraagd wordt in de maat 1″1/4 of zelfs 1″5/8 met een frequentiebereik tussen 50 en 2.500 MHz.
Een goede systeemintegrator is echter in staat om aan alle technische eisen te voldoen met een stralende kabel van bijvoorbeeld 7/8”, die geoptimaliseerd is voor de vereiste frequenties.

Dat hierdoor een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk wordt, behoeft geen uitleg.

 

Gedrag bij brand:

De vereiste brand- en vlamkenmerken van een stralende kabel hangen af van het land waar de kabel gebruikt gaat worden. In de Verenigde Staten en Canada is Underwriter Laboratories (UL) de toonaangevende standaard, terwijl in de meeste andere delen van de wereld normen worden gebruikt in overeenstemming met IEC of EN.

In sommige landen kan ook lokale regelgeving van toepassing zijn.
We verwijzen hieronder naar de relevante IEC-normen die doorgaans vereist zijn voor binnentoepassingen. De systeemarchitect moet altijd als eerste verwijzen naar de lokale wet- en regelgeving.

 

Lage rookafgifte:

Eén van de belangrijkste eigenschappen waaraan een stralende kabel moet voldoen is de lage rookafgifte. Het is een welbekend feit en ervaring uit incidenten in tunnels dat de brand zelf zelden slachtoffers maakt. Als mensen omkomen, is rook meestal de oorzaak.

Van ‘lage rookafgifte’ wordt gesproken als een kabel de IEC61034-1 & -2 tests doorstaat.

 

Vlamwerend en brandvertragend:

Vlamwerende en brandvertragende kabels verspreiden het vuur niet en beperken op die manier de uitbreiding van brand. Een stralende kabel wordt als brandvertragend beschouwd als hij de IEC60332-1 test voor enkelvoudige kabels doorstaat.

Bovendien is het gangbaar geworden om de strengere IEC60332-3 cat. C-test voor kabelbundels toe te passen, ook al worden stralende kabels nooit in bundel geïnstalleerd.

 

Andere tests:

Circuit Integriteit Test van elektroringen (soms ook als hittebestendigheidstest) conform IEC60331.

Specificeer deze test NIET, tenzij u van plan bent om DC-stroom door de stralende kabel te sturen. IEC60331 is geen radiofrequentietest maar een pure DC-test, die geen enkele uitslag geeft over de prestaties van een stralende kabel bij brand.