Transport

Spoor- en wegentunnels zijn, samen met mijnbouwtunnels, niet alleen de locaties waar stralende kabels het meest gebruikt worden, maar ook waar ze uitgevonden zijn.

Industrie

Om interferentie van en tussen de verschillende communicatiesystemen tot een minimum te beperken, wordt het gebruik van antennes afgeraden.

In-Building

Met gedistribueerde antennesystemen, afgekort DAS (Distributed Antenne Systems), wordt verwezen naar radiocommunicatiesystemen in gebouwen die een beroep doen op antennes voor het garanderen van de vereiste RF-dekking.